Technote för aktivitetsloggen visar inte utcheckning

På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM visas inte aktivitet för utcheckning. Däremot visas incheckning. I Lotus Domino.Doc 3.x visas båda dessa aktiviteter i aktivitetsloggen.

Fixen finns på följande IBM-länk: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg21180735

Technote för “Nästa knappen”

På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM fungerar inte “Nästa knappen” i en dokumentvy som innehåller mer än 30 dokument. Vyn visar som förväntat de 30 första dokumenten, men om användaren försöker klicka på “Nästa knappen” visas inte fler dokument.

Fixen heter SPR# HMON635L5C och hur man går till väga för […]

Technote Global Profile Replication/Save conflicts ger dubbletter i vyer

Om en replikeringskonflikt uppkommer på “Global Profile” (kan t.ex. uppstå om DDM körs i en miljö med Master och Replika Server). På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM kan då filkabinet, pärmar eller dokument visas med dubbletter i vyerna.

Fixen heter SPR# HMON679KDK och finns på följande IBM-länk: […]