Referensuppdrag

  • Dokumentera alla programvaror som är installerade på företagets datorer.
  • Kvalitetssäkring av dokumentation.
  • Teknisk support för dokumenthanteringssystem i IBM Domino Document Manager.
  • Utveckla och dokumentera ett dokumenthanteringssystem i IBM Domino Document Manager.
  • Ansvarig utredare för vilken teknisk arkitektur (portal- eller WCM lösning) som skulle användas för en HR-Portal.
  • Utvecklare i IBM Lotus Web Content Management för en HR-Portal.
  • Vidareutveckling av en “Hjälpdatabas” som importerar och processar dokument från admin4.nsf för en migrering av persondokument från en server till en annan.
  • Utvecklare och arkitekt för en integration mellan IBM Domino Document Manager och Lotus Workflow. Ärende- och dokumenthanteringssystemet var en demo som ingick i en verksamhetsanalys för den svenska myndighetens framtida dokument- och ärendehanteringssystem.

Testledning vilket innebar planering, samordning och genomförande av acceptanstest av E.ons dokumenthanteringssystem för 1500 användare.

Dokument- och ärendehanteringssystem för E.ON bygger på EMC Documentum.

Implementationsanalys, arkitektur, programspecifikation, testspecifikation samt utveckling.

Deltestledare och utvecklare under hela projektet.

Ansvarig projekt- och testledare inom förvaltningsorganisationen, vilket innebar att leda och styra det dagliga arbetet.

Dokument- och ritningshanteringssystem för både Office och ritningsfiler (AutoCAD och MicroStation). Bygger på IBM Lotus Domino Document Manager 6.5

Ärendehanteringssystemet EDOC
Ansvarig för framtagning av programspecifikation, utveckling och testspecifikation för ärendehanteringsdelen.

Systemet EDOC, utvecklat för Sida, är ett exempel på en webblösning för 24-timmarsmyndigheten. Systemet innehåller funktioner för dokument och ärendehantering inklusive arkivlagring och diarium. Bygger på IBM Domino Document Manager och Lotus Workflow.

Programspecifikation, utvecklat och testat i Schenkernet – IBM Lotus Team Workplace (QuickPlace).

Schenkernet är Schenkers externa CRM-verktyg som baseras på IBM Lotus Team Workplace och är en av Europas största implementationer.

Ansvarig för programspecifikation och utveckling av första etappen för Nyttig, – Elmias system för att hantera all information kring mässor de anordnar.

Ingående delar är bl.a projektstöd, säljstöd, personalhantering, produktförsäljning med lagerhantering.

IBM Lotus Notes och IT-Factory utveckling samt förberedelser och test av alla deras applikationer inför uppgradering från v4 till R5.