Lotus Notes

Ola har erfarenhet av förstudier, kravställning, utveckling och test i både stora och små projekt samt förvaltning. Utveckling sker i första hand i Lotus script, Formula, HTML och Java script.

Som specialist på Lotus Notes och Domino erbjuder Ola:

Arkitektur, utveckling, förstudier, kravställning, testledning och test.

Arkitektur, utveckling, förstudier, kravställning, testledning och test.

Arkitektur, utveckling, testledning och test.

Utveckling, testledning och test.

Förstudier, kravställning, testledning och test.

För mer information ring 040-64 44 964