RSS-flöde för DDM

IBM har en guide som visar hur man skapar ett RSS-flöde till en pärm så att användarna kan hålla sig uppdaterade när innehållet ändras eller nya dokument tillkommer. Det enda som behövs göras är att skapa en ny vy och ändra lite i existerande designelement i arkivskåpsmallen.

För guiden se bygg ett RSS-flöde

DDM API

Om du inte måste, så använd inte det inbyggda API:et i Lotus Domino Document Manager. I alla projekt som jag varit inblandade i där API har använts, har Domino servern alltid slöat ner allteftersom och tillsist kraschat. Ju fler användare desto snabbare och större problem. Oavsett hur många olika konsultspecialister, IBM kontakter, patchar och uppdateringar så har alltid den lätta lösningen varit att starta om servern varje natt. Den komplicerade lösningen har däremot varit att byta ut all API kod mot ren Notes kod.

Technote Global Profile Replication/Save conflicts ger dubbletter i vyer

Om en replikeringskonflikt uppkommer på “Global Profile” (kan t.ex. uppstå om DDM körs i en miljö med Master och Replika Server). På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM kan då filkabinet, pärmar eller dokument visas med dubbletter i vyerna.

Fixen heter SPR# HMON679KDK och finns på följande IBM-länk:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg21195518

Länkar för DDM utvecklare

Bra informationslänkar till Domino Document Manager (Domino.Doc)

Dokumentation, White Papers och Redbooks:
https://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/documentmanager/

Forum:
http://www-10.lotus.com/ldd/ddforum.nsf

Domino.Doc Kompatibel matris:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg27002980