Technote för aktivitetsloggen visar inte utcheckning

På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM visas inte aktivitet för utcheckning. Däremot visas incheckning. I Lotus Domino.Doc 3.x visas båda dessa aktiviteter i aktivitetsloggen.

Fixen finns på följande IBM-länk: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg21180735

Technote för “Nästa knappen”

På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM fungerar inte “Nästa knappen” i en dokumentvy som innehåller mer än 30 dokument. Vyn visar som förväntat de 30 första dokumenten, men om användaren försöker klicka på “Nästa knappen” visas inte fler dokument.

Fixen heter SPR# HMON635L5C och hur man går till väga för […]

Domino Document Manager har slutat säljas

I februari 2009, gick IBM ut och berättade att Lotus Domino Document Manager (även känd som Domino.Doc) skall sluta säljas den 12 maj 2009 och den 30 september 2012 slutar de ge support.

Detta betyder inte att man måste sluta använda en befintlig installationen som är väl integrerad i organisationen. DDM är ett bra […]

RSS-flöde för DDM

IBM har en guide som visar hur man skapar ett RSS-flöde till en pärm så att användarna kan hålla sig uppdaterade när innehållet ändras eller nya dokument tillkommer. Det enda som behövs göras är att skapa en ny vy och ändra lite i existerande designelement i arkivskåpsmallen.

För guiden se bygg ett RSS-flöde

DDM API

Om du inte måste, så använd inte det inbyggda API:et i Lotus Domino Document Manager. I alla projekt som jag varit inblandade i där API har använts, har Domino servern alltid slöat ner allteftersom och tillsist kraschat. Ju fler användare desto snabbare och större problem. Oavsett hur många olika konsultspecialister, IBM kontakter, patchar och […]

Technote Global Profile Replication/Save conflicts ger dubbletter i vyer

Om en replikeringskonflikt uppkommer på “Global Profile” (kan t.ex. uppstå om DDM körs i en miljö med Master och Replika Server). På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM kan då filkabinet, pärmar eller dokument visas med dubbletter i vyerna.

Fixen heter SPR# HMON679KDK och finns på följande IBM-länk: […]

Länkar för DDM utvecklare

Bra informationslänkar till Domino Document Manager (Domino.Doc)

Dokumentation, White Papers och Redbooks: https://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/documentmanager/

Forum: http://www-10.lotus.com/ldd/ddforum.nsf

Domino.Doc Kompatibel matris: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg27002980