Technote för “Nästa knappen”

På webben i version 6.5.1 och 7.0 av DDM fungerar inte “Nästa knappen” i en dokumentvy som innehåller mer än 30 dokument. Vyn visar som förväntat de 30 första dokumenten, men om användaren försöker klicka på “Nästa knappen” visas inte fler dokument.

Fixen heter SPR# HMON635L5C och hur man går till väga för att fixa buggen finns på följande IBM-länk:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=464&uid=swg21174991

Inga fler kommentarer tillåtna