Contentit

Sedan oktober 2010 arbetar Ola på Symfoni.

Ola är ITIL V3 Foundation Certifierad och arbetar nu i huvudsak med utveckling av ServiceNow.

———————————————————————————————————————————————————-

Contentit är Ola Gunnarsson. Han har sedan år 2000 arbetat med utredningar, förstudier, kravsammanställning, design, utveckling, test och support med tyngdpunkt på IBM Domino och Lotus Notes för integrerade lösningar inom informationssystem med specialistkunskap, ärende- och dokumenthantering.

När du som kund anlitar Contentit är din fördel att snabbt få hjälp när du behöver och slippa mellanhänder som chefer och projektledare innan du får kontakt med den du egentligen behöver. Detta innebär lägre kostnader och snabbare resultat.

Ola har konsulterfarenhet inom IT från statlig myndighet, kommun, bygg- och fastighet, transport, tillverkningsindustri och Internethandel.

Con är ett prefix i Latin och har betydelsen Med och Tillsammans eller att skapa en relation. Tent kommer från det latinska ordet Tentus som betyder Tänja, Anstränga, att röra sig i en viss riktning eller förlängning.

I engelska betyder Content både Nöjd och Innehåll. IT betyder Informations teknologi.

Olas mål är att anstränga sig lite extra, att skapa en god relation, att arbeta tillsammans mot ett fördefinierat mål – vilket resulterar i nöjda kunder. :-)

Ola är certifierad för CLP – Certified Lotus Professional R5, R6 & R7